Verze pro tisk   Proč outsourcing

IT outsourcing

IT outsourcing v našem podání je individuální služba stejně jako jeho cena. Ta se odvíjí podle rozsahu informačního systému (počet pracovních stanic a serverů, počet a charakter provozovaných aplikací), dohodnuté frekvenci návštěv a reakční doby v případě výskytu problému.

Pro malé a střední firmy vyjde IT outsourcing mnohem výhodněji, než zaměstnávat vlastního člověka – a to jak po stránce finanční, tak organizační a profesní. Pro srovnání uvádíme porovnání nákladů pro typickou síť o 25 počítačích a 2 serverech.

Zaměstnanec
mzda 20.000 Kč hrubého 27.000,–
pronájem kanceláře 2.500,–
HW + SW pracovníka 2.500,–
mobilní telefon 1.000,–
literatura, školení 1.500,–
režie 2.500,–
Celkem 37.000,–
Externí IT
paušál 13.000,–
vícepráce nad rámec smlouvy 1.500,–
Celkem 14.500,–

A další výhody outsourcingu oproti kmenovému zaměstnanci:

  • Správu neprovádí pouze jeden člověk, takže se nemůže stát, že by Vaše firma zůstala bez podpory, když administrátor onemocní, či odjede na dovolenou.
  • Naši administrátoři mají zkušenosti z mnoha oborů a spravovaných sítí, které mohou zužitkovat právě pro Vás.
  • Účtujeme jen služby v předem domluveném rozsahu, nevznikají Vám tak vícenáklady jako v případě nevyužití plné kapacity Vašeho zaměstnance.
  • K dispozici Vám budou odborníci dobře seznámení s Vaším systémem nehledě na to, jestli jsme systém navrhli a vytvořili my nebo někdo jiný.

Co nabízíme

Náš outsourcing IT znamená plynulý vývoj a údržbu informačního systému. V rámci našich služeb Vám nabízíme správu techniky, software či databází. Dodáme, nainstalujeme a nakonfigurujeme Vám počítače, servery, síť a periferie, navíc si vezmeme na starost i jejich následnou údržbu. Postaráme se Vám o informační systém, kterému zajistíme pravidelné zálohování, aktualizace, a samozřejmostí je zabezpečení Vašich dat včetně kvalitní antivirové ochrany.

Potřebujete-li, zajistíme Vám bezpečné připojení k internetu a vybereme takové, které se pro Vaše účely hodí nejlépe. Navrhneme a zajistíme VPN síť podle Vašich potřeb, zabýváme se správou www i aplikačních serverů a v neposlední řadě Vám na Vaše přání zprostředkujeme bezpečnostní audit.

Kromě výše uvedených služeb Vám náš outsourcing IT nabízí neustálou podporu na telefonu, která Vám poskytne pomoc anebo potřebné informace z oblasti informačních technologií. Nabízíme konzultace problémů s Vaším systémem.

Noví klienti se nemusí přechodu k nám bát: naši pracovníci provedou prvotní ohledání konfigurace Vaší sítě a seznámení se s jejím chodem zcela zdarma. Součástí této prvotní je kontroly je i audit současného nastavení sítě s případnými doporučeními jejího vylepšení, vše opět zdarma!

Ceny

Obecně jsou naše služby vztaženy k hodinové sazbě nebo předem dohodnuté paušální měsíční platbě za přesně specifikované služby. Cestovné po Brně je zdarma, mimo Brno je sazba 7,–/km.